Kto sme?

Sme fullservisová Agentúra

Firma Creative Design Vám dokaže garantovať kvalitu svojich služieb a produktov. Tvoríme reklamu na kľúč, čím dokažeme pokryť kompletné portfólio reklamnej práce.

V našom portfóliu nájdete:

Vaša reklama na kľúč
Vaša reklama na kľúč

Povedzte nám čo potrebujete, ostatné je už na nás.

Naše výhody?

Pracujeme komplexne.

Sme firma s komplexnou ponukou služieb reklamy. V neposlednom rade sme odhodlaní naplniť Vaše vízie, pretože nás naša práca baví.
75%
Vyťaženosť: Grafické práce
90%
Vyťaženosť: Tlač a Výroba
57%
Vyťaženosť: Webstránky
95%
Vyťaženosť: Fotoatelér
0
Tlač Reklamy
0
Svadobná Tlač
0
Grafiké práce
0
Svadby & Eventy